QUẢN LÝ TRƯỜNG

CÔ NGA 

QUẢN LÝ TRƯỜNG 

  1. Cô Nga.

Năm sinh:

1990

Hiện là:

Quản lý Trường

Chuyên ngành:

Giáo dục Mầm non

  

Lớp dạy:

 

Các môn:

Múa, Hát, Vẽ, Giao tiếp, Kỹ năng sống, Toán Thông minh, …

GIÁO VIÊN

CÔ LAN

GIÁO VIÊN MẦM NON 

CÔ MY

GIÁO VIÊN MẦM NON 

CÔ TRINH

GIÁO VIÊN MẦM NON 

CÔ VÂN

GIÁO VIÊN MẦM NON