LỚP MẦM

 

Ở lứa tuổi này các con có khả năng tư duy phát triển rất nhanh để tưởng tượng, sáng tạo và phát triển những khả năng nổi trội trong việc học tập của trẻ. Sự khéo léo nhanh nhẹn trong hành động cũng như tính độc lập và sáng tạo bắt đầu phát triển.

Các con ở độ tuổi này học tập tốt nhất nên thông qua hình thức “ chơi mà học”. Giáo viên luôn hướng dẫn chỉ trẻ cách phát triển việc chơi và khám phá theo chiều sâu có gợi mở dưới sự chuẩn bị cẩn thận nhưng trò chơi: xếp hình, xây dựng, đất nặn hay cát, chơi với nước, chơi đóng vai, các trò chơi phát triển thể lực và âm nhạc…

Các con thích các hoạt động chân tay và khám phá bằng các giác quan. Có thể nghe hiểu các thông tin thông qua giao tiếp, các câu chuyện tranh, sách đơn giản, dễ hiểu.

.

trẻ đang chơi góc xây dựng