LỚP CHỒI 

Các con ở độ tuổi này hết sức năng động, luôn khao khát được giao tiếp và trao đổi với người khác. Vì thế việc phát triển ngôn ngữ của bé 4 – 5 tuổi luôn được chú trọng.

Các con bắt đầu hiểu thí nghiệm là gì và trở nên có chủ kiến cũng như sáng tạo hơn trong việc khám phá. Trẻ thường thích các thí nghiệm và sáng tạo các đồ vật đồ chơi do chúng tạo ra hơn là các thí nghiệm do người lớn hướng dẫn.

Trẻ bắt đầu sử dụng các hình vẽ để trình bày, diễn đạt ý kiến và suy nghỉ của Trẻ.